Registrace nového uživatele

Registrace pro přihlášení prostřednictvím SMS kódů

Postup registrace

 • Zadejte číslo mobilního telefonu + Vaše rodné číslo (i v případě, pokud se registrujete jako zpracovatel, zaměstnavatele či poskytovatel. zdr. služeb)
 • Zmáčkněte tlačítko Odeslat SMS
 • Vyplňte ověřovací kód z SMS zprávy, která Vám přišla
 • Zmáčkněte tlačítko Odeslat k ověření
 • Vyplňte úplné kontaktní informace
 • Registrace bude dokončena

Přihlášení prostřednictvím SMS kódů je snadné. Po vložení přihlašovacího jména a po kliknutí na tlačítko Odeslat SMS Vám bude zdarma odeslán na Váš mobilní telefon jednorázový přihlašovací kód, který dopíšete do dalšího políčka (to se zobrazí až po odeslání požadavku). Jde o způsob přihlášení, který používají některé banky.
Registrace pro přihlášení prostřednictvím certifikátu

Postup registrace

 • Používáte-li Internet Explorer, stáhněte a spusťte si automatický instalátor Portálu z adresy http://www.portalzp.cz/download/Konfigurace_Portal_ZP.exe.
 • Zmáčkněte tlačítko Registrovat s certifikátem
 • Vyplňte úplné kontaktní informace
 • Zmáčkněte tlačítko Podepsat a odeslat
 • Podepište data požadovaným certifikátem
 • Registrace bude dokončena

Pokud vlastníte certifikát některé z uznávaných certifikačních autorit, můžete pro přihlašování použít svůj certifikát. Přihlášení pak probíhá na základě klinutí na tlačítko Přihlásit autorizovaným certifikátem a je možné jen pokud je na počítači instalován odpovídající certifikát.

Nápověda

Vyberte způsob přihlašování (pomocí SMS nebo certifikátu), který chcete v budoucnu používat a dále pokračujte podle pokynů.

Plátci a poskytovatelé zdravotních služeb mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP.

Pojištěncům doporučujeme používat přihlášení prostřednictvím SMS kódů.

Po provedení registrace nového uživatele je nutné zažádat o oprávnění, pro přístup k jednotlivým subjektům. Bez přiděleného oprávnění nebudete mít přístup na žádné služby e-přepážky.

Poznámka:
Pokud do formuláře nelze zadat číslo Vašeho mobilního telefonu (např. kvůli zahraniční předvolbě), kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese portal@cpzp.cz.