Aktuality

Do E-přepážky se lze nově přihlásit i zaregistrovat pomocí Bankovní identity

Od 31.10.2022 se do E-přepážky můžete nově přihlásit (i zaregistrovat) pomocí Bankovní identity, kterou má k dispozici většina lidí, kteří spravují své finance pomocí elektronického bankovnictví. Blíže viz https://www.cpzp.cz/bankid.


Upozornění pro PZS

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby: Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."


Renovovaná úloha odesílání vyúčtování

V rámci zkvalitnění služeb E-přepážky jsme připravili renovovanou úlohu odesílání vyúčtování. Ta byla postupně zpřístupněna všem našim klientům z řad Poskytovatelů zdravotních služeb.