Aktuality

Upozornění pro PZS

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby: Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."


Windows 10

Upozornění pro uživatele Windows 10: E-přepážka podporuje podepisování certifikátem v prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge a i MS Internet Explorer.

Návod pro uživatele MS Edge viz příslušnou aktualitu na www.portalzp.cz


Renovovaná úloha odesílání vyúčtování

V rámci zkvalitnění služeb E-přepážky jsme připravili renovovanou úlohu odesílání vyúčtování. Ta byla postupně zpřístupněna všem našim klientům z řad Poskytovatelů zdravotních služeb.