Aktuality

Od 24.6.2024 ČPZP přijímá níže uvedené dokumenty také elektronicky:

Elektronicky podepsanou Společnou plnou moc pro Portál ZP klient Portálu ideálně přiloží k žádosti o zpřístupnění na Portálu ZP (https://spolecny.portalzp.cz/registrace/#/). Vyžadován je elektronický podpis zmocněnce i zmocnitele, dokument musí být ve formátu PDF. Případně ji do ČPZP lze zaslat datovou schránkou (nikoli emailem!). Pokud je Společná plná moc zaslána z datové schránky zmocnitele, pak elektronický podpis není podmínkou.

Pověření pro Přílohu č. 2 s elektronickým podpisem statutárního zástupce ve formátu PDF lze rovněž zaslat do ČPZP jako přílohu žádosti o zpřístupnění na Portálu ZP (https://spolecny.portalzp.cz/registrace/#/). Pokud je Pověření zasláno z datové schránky příslušného Poskytovatele zdravotních služeb, pak elektronický podpis není podmínkou.

Samozřejmě i nadále je možno posílat do ČPZP papírové originály výše uvedených dokumentů, pokud elektronický podpis či datovou schránku nepreferujete.


Upozornění pro PZS

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby:

Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."


Renovovaná úloha odesílání vyúčtování

V rámci zkvalitnění služeb E-přepážky jsme připravili renovovanou úlohu odesílání vyúčtování. Ta byla postupně zpřístupněna všem našim klientům z řad Poskytovatelů zdravotních služeb.