Aktuality

Nový název: Identita občana

Služba Eidentita.cz, která slouží pro přihlašování k online službám státu, změnila od 1. 12. 2021 svůj název na „Identita občana“. E-přepážka ČPZP je příslušně upravena. Pro Vás to znamená jedinou změnu: Tlačítko pro přihlášení se nově jmenuje: „Přihlásit Identitou občana“.


Upozornění pro PZS

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby: Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."


Renovovaná úloha odesílání vyúčtování

V rámci zkvalitnění služeb E-přepážky jsme připravili renovovanou úlohu odesílání vyúčtování. Ta byla postupně zpřístupněna všem našim klientům z řad Poskytovatelů zdravotních služeb.