Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které vyplníte při registraci i při práci v E-přepážce ČPZP, jsou považovány za důvěrné. ČPZP neposkytuje a nebude poskytovat osobní údaje dalším osobám ani stranám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

E-přepážka je navržena a realizována s maximálním ohledem k bezpečnosti dat nacházejících se v jejím libovolném subsystému. Řešení vychází z principu strukturální bezpečnosti, s cílem realizovat jednotlivá bezpečnostní opatření jako autonomní a současně tak, aby se vhodným způsobem doplňovala.

 

Řešení podporuje aktuální bezpečnostní standardy. Jak faktické mezinárodní standardy (SSL, X.509), tak i legislativu (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Komunikace s E-přepážkou je zabezpečena protokolem SSL.