Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Vyhledat smlouvu podle

IČZ:
IČO:

Vysvětlivky
IČO – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.
IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k ČPZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem.

Vyhledejte smlouvu podle vybraných kritérií.