Hromadné oznámení zaměstnavatele

V této aplikaci můžete:

 • vyplnit elektronický formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele,
 • předat stejná data v souboru, který bude vyhovovat rozhraní dle metodiky VZP. E-přepážka dovoluje nad rámec metodiky přidat k názvu souboru libovolný prefix či postfix.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni (§ 10 zákona č. 48/1997 Sb.). Veškerá oznámení pro ČPZP se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a to vždy na formulářích k tomu určených.

V souvislosti s novelizací zákona č. 48/1997 Sb., kde od 1. 7. 2016 se v § 7 ruší odstavec písm. h) - osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení, nebude možnost od 1. 7. 2016 navést státní kategorii „J“, formou kódu V – nástup na vojenské cvičení, případně jeho ukončení kódem W. Účinnost těchto kódů je platná do 30. 6. 2016.

Zaměstnavatel pomocí formuláře "Hromadné oznámení zaměstnavatele" ČPZP oznamuje:

 • přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance:
  1. při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k ČPZP,
  2. při nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR, nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem,
  3. při prvním přihlášení zaměstnance, cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR,
 • odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:
  1. při ukončení zaměstnání,
  2. při přestupu od ČPZP k jiné zdravotní pojišťovně,
  3. při zániku účasti na nemocenském pojištění,
 • jednodenní zaměstnání (použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den).

Zaměstnavatel rovněž oznamuje skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem (např. přiznání či odejmutí důchodu, nástup na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené, výplatu dávek nemocenského pojištění nástup či ukončení vojenského cvičení atd.) další viz Vysvětlení jednotlivých kódů změn.

V případě nutnosti provést storno chybné přihlášky lze zaslat emailem na adresu posta@cpzp.cz žádost o storno s řádnou identifikací chybného podání (referenční číslo podání).