HOZ - metodika VZP

Metodika VZP

Všechny atributy věty jsou znakové, mají pevnou délku a nejsou odděleny oddělovači.

Název Typ Délka Popis
KOD C 1 Kód změny
CPOJ C 10 Číslo pojištěnce
PRIJM C 30 Příjmení
JMENO C 24 Jméno
DAT C 8 Datum změny ve tvaru DDMMRR, např. 09012001
ULICE C 30 Název ulice včetně čísla popisného adresy trvalého pobytu zaměstnance, pokud adresa trvalého pobytu neobsahuje název ulice, uvede se číslo popisné u názvu obce
OBEC C 30 Název obce trvalého pobytu zaměstnance
PSC C 5 Poštovní směrovací číslo

Délka věty celkem 138