Přihlášení do Elektronické přepážky (Portálu ČPZP)

Alternativní přihlášení

Nedaří se přihlášení certifikátem? Zkuste obnovit stránku (F5).

Přihlásit pomocí BankID

Tímto způsobem se lze také registrovat. Přihlášení je nutné provést vždy prostřednictvím banky použité při registraci nebo posledním přihlášení.


Tímto způsobem se lze také registrovat. Použijte také pro přihlášení (registraci) pomocí elektronického občanského průkazu s čipem.


Proč používat E-přepážku

Elektronická přepážka, nebo taky portál, je nástroj pro elektronickou komunikaci s ČPZP. Nemusíte chodit na pobočku, abyste vyřídili své základní požadavky. V Elektronické přepážce naleznete všechny základní služby pro pojištěnce, plátce i zdravotnická zařízení.

Jak se stát uživatelem

Registrace do Elektronické přepážky ČPZP je jednoduchá a můžete si vybrat z několika způsobů. Prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, BankID, Identitou občana, zasláním aktivačního kódu nebo osobně na pobočce.

Aktuality

Od 24.6.2024 ČPZP přijímá níže uvedené dokumenty také elektronicky:

Elektronicky podepsanou Společnou plnou moc pro Portál ZP klient Portálu ideálně přiloží k žádosti o zpřístupnění na Portálu ZP (https://spolecny.portalzp.cz/registrace/#/). Vyžadován je elektronický podpis zmocněnce i zmocnitele, dokument musí být ve formátu PDF. Případně ji do ČPZP lze zaslat datovou schránkou (nikoli emailem!). Pokud je Společná plná moc zaslána z datové schránky zmocnitele, pak elektronický podpis není podmínkou.

Pověření pro Přílohu č. 2 s elektronickým podpisem statutárního zástupce ve formátu PDF lze rovněž zaslat do ČPZP jako přílohu žádosti o zpřístupnění na Portálu ZP (https://spolecny.portalzp.cz/registrace/#/). Pokud je Pověření zasláno z datové schránky příslušného Poskytovatele zdravotních služeb, pak elektronický podpis není podmínkou.

Samozřejmě i nadále je možno posílat do ČPZP papírové originály výše uvedených dokumentů, pokud elektronický podpis či datovou schránku nepreferujete.

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby:

Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."