Přihlášení do Elektronické přepážky (portálu ZP)

Přihlášení osobním certifikátem

Pokud máte pro přihlášení do E-přepážky (portálu ZP) zaregistrován svůj osobní certifikát, přihlašte se kliknutím na níže zobrazené tlačítko.


Nedaří se přihlášení certifikátem? Zkuste obnovit stránku (F5)

Upozornění k úloze „Vyúčtování pojistného, případného penále – v menu Pojištěnci i Zaměstnavatelé
S účinností od 27. 3. 2020 byly do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění promítnuty změny, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného. OSVČ neplatí zálohy na pojistném za období 3-8/2020 až do výše minimálních záloh na pojistném. OBZP a zaměstnavatelé nadále hradí měsíční pojistné, ale za případné opožděné úhrady pojistného za období 3-8/2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020.
V současné době probíhají příslušné softwarové úpravy. Prosíme o shovívavost, pokud se Vám v zaslaném dokumentu „vyúčtování“ zobrazí nesrovnalosti.
Děkujeme za pochopení.

Proč používat E-přepážku

Elektronická přepážka, nebo taky portál, je nástroj pro elektronickou komunikaci s ČPZP. Nemusíte chodit na pobočku, abyste vyřídili své základní požadavky. V Elektronické přepážce naleznete všechny základní služby pro pojištěnce, plátce i zdravotnická zařízení.

Jak se stát uživatelem

Pokud nejste uživatelem Elektronické přepážky ČPZP, stačí se zaregistrovat do Elektronické přepážky ČPZP. Registrace je jednoduchá a můžete si vybrat ze dvou způsobů registrace (SMS kódem nebo osobním certifikátem). Přečtěte si podrobný postup registrace.

Aktuality

Upozornění pro poskytovatele lékárenské péče, výdejny PZT, léčebně rehabilitační péče, zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, pohřební služby: Pro uplatnění nároku na úhradu poskytnutých hrazených služeb jste v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb povinni předat ČPZP recepty, poukazy, návrhy na léčebně rehabilitační péči a příkazy ke zdravotnímu transportu spolu s fakturou a dávkami. Nebudou-li ČPZP příslušné doklady předány, dojde k revizi dotčených faktur."

Upozornění pro uživatele Windows 10: MS Internet Explorer je ve Windows 10 nahrazen prohlížečem Edge, který nepodporuje podepisování dat na E-přepážce digitálním certifikátem (technologii ActiveX). Řešením je možnost prohlížeče Edge: "Otevřít v Internet Exploreru". Návod vč. obrázků viz Často kladené otázky Portálu ZP (otázka D11). Případně můžete použít přihlašování v prohlížečích Google Chrome či Firefox.