Proč používat E-přepážku ČPZP

Jak probíhá elektronická registrace:

 • vyplníte základní registrační formulář - jméno, adresu, e-mail, mobilní telefon (ten bude ověřen zasláním autorizační SMS zprávy)
 • požádáte o přidělení oprávnění (vyplníte své rodné číslo)
 • na adresu trvalého bydliště vám bude doručen do vlastních rukou aktivační kód
 • kód zadáte v Elektronické přepážce (menu Servis->Aktivační kód)
 • okamžitě získáte přístup na své údaje, svůj výpis účtu a další služby

Jak se přihlásit

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"

Všem pojištěncům doporučujeme registraci s přístupem přes SMS kód - lze se přihlásit z kteréhokoliv počítače, nepotřebujete certifikát.

Všechny SMS kódy jsou zasílány zcela bezplatně.

Jaké funkce mají pojištěnci k dispozici

Osobní účet pojištěnce celkový přehled vynaložené péče a vyúčtování úhrad za ni - uvidíte všechny zdravotní úkony, platby za léky atd.
Prohlížení poplatků a doplatků přehled všech poplatků u lékaře a jejich dosavadní celková výše
Vyúčtování OSVČ pojištěnci – OSVČ zde mohou splnit svou zákonnou povinnost
Přehled záloh OSVČ pojištěnci – OSVČ si mohou prohlédnout, jak platili zálohy na zdravotní pojištění
Vyúčtování pojistného, případného penále pojištěnci - OSVČ si zde mohou vypsat rekapitulaci zaplaceného pojistného, případné nedoplatky nebo penále
Přehled plátců pojistného zobrazuje seznam plátců za vaše pojistné
Změna adresy a kontaktních údajů můžete změnit své kontaktní údaje
Žádost o průkaz pojištěnce jestliže jste ztratili svůj průkaz pojištěnce, můžete požádat o nový
Záznam o dlouhodobém pobytu v cizině můžete zaslat oznámení o dlouhodobém pobytu v cizině, který jste povinni nahlásit
Registrace do Bonus Plus nejste-li ještě registrování v programu Bonus Plus, můžete tak udělat
Výpis transakcí Bonus Plus přehled všech přípisů a čerpání na vašem bodovém účtu

Registrace plátců a firem

Plátci mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).

Pro registraci budete potřebovat standardní dokumenty:

 • občanský průkaz
 • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • pokud nejste majitelem firmy nebo statutárním zástupcem, bude potřebovat plnou moc podepsanou statutárním zástupcem

Pokud jste již registrováni v portálu ZP a chcete pouze komunikovat s naší pojišťovnou, stačí navštívit některou z poboček ČPZP, nebo doručit plnou moc na adresu:

Oddělení správy aplikací
Anglická 82/26
Praha 2
120 00

Přehled vzorů všech plných mocí portálu ZP naleznete na stránce portálu ZP. Pokud navštívíte některou z našich poboček, připravte si prosím své číslo klienta Elektronické přepážky (naleznete jej po přihlášení do Elektronické přepážky, na úvodní stránce jako položku "Klient").

Můžete také požádat o oprávnění elektronicky - po přihlášení do Elektronické přepážky ČPZP (menu Servis->Přehled oprávnění). V tomto případě bude Českou poštou doručen statutárnímu zástupci firmy do vlastních rukou dopis, obsahující aktivační kód. Stačí, pokud vám jej zástupce firmy předá a vy jej podle v dopise uvedeného návodu vložíte.

Jak se přihlásit SMS kódem

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"

Přehled funkcí pro zaměstnavatele (plátce)

Hromadné oznámení zaměstnavatele splnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele, hlášení změn o jeho zaměstnancích
Přehled o platbě pojistného splnění zákonné povinnosti hlásit celkovou sumu platby na zdravotní pojištění za zaměstnance
Žádost o seznam zaměstnanců generování aktuálního seznamu zaměstnanců přihlášených k ČPZP
Vyúčtování pojistného, případného penále přehled předpisů pojistného (hlášení), popřípadě penále, které jste měli zaplatit a také platby pojistného, případně penále, které jste zaplatili

Registrace zdravotnických zařízení

Zdravotnická zařízení mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).

Pro registraci budete potřebovat standardní dokumenty:

 • občanský průkaz
 • zřizovací listinu zařízení nebo alternativní doklad

Pokud jste již registrováni v portálu ZP a chcete pouze komunikovat s naší pojišťovnou, stačí navštívit některou z poboček ČPZP, nebo doručit plnou moc na adresu:

Oddělení správy aplikací
Anglická 82/26
Praha 2
120 00

Přehled vzorů všech plných mocí portálu ZP naleznete na stránce portálu ZP. Pokud navštívíte některou z našich poboček, připravte si prosím své číslo klienta Elektronické přepážky (naleznete jej po přihlášení do Elektronické přepážky, na úvodní stránce jako položku "Klient").

Můžete také požádat o oprávnění elektronicky - po přihlášení do Elektronické přepážky ČPZP (menu Servis->Přehled oprávnění). V tomto případě bude Českou poštou doručen statutárnímu zástupci firmy, do vlastních rukou dopis, obsahující aktivační kód. Stačí, pokud vám jej zástupce firmy předá a vy jej podle v dopise uvedeného návodu vložíte.

Jak se přihlásit SMS kódem

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"

Přehled funkcí pro zdravotnická zařízení

Profil zdravotnického zařízení možnost zadat ordinační hodiny a zástup, zapsat adresu provozoven
Odeslání vyúčtování vyúčtování péče, možnost odeslat dávky a faktury
Odeslání registračních lístků možnost odeslat registrační lístky pojištěnců pro kapitaci
Prohlížení faktur prohlížení faktur, které jste zaslali na pojišťovnu, protokol o zpracování i protokol o chybách
Prohlížení plateb prohlížení plateb, které pojišťovna provedla na váš účet
Prohlížení vyúčtování za období sestava pololetního vyúčtování zdravotní péče
Prohlížení klientely prohlížení registrovaných pojištěnců, registrovaných u PL
Funkce DIKAP sledování nákladovosti klientely PL a jejich statistika
Prohlížení ZULP prohlížení ZULP, které jste vykázali
Funkce SIP zobrazení dat o zdrav. péči registrovaných pojištěnců a zdravotnických zařízení o ně pečujících, slouží pro PL zapojených do Projektu SIP