Proč používat E-přepážku ČPZP

Jaké způsoby přihlášení podporuje E-přepážka:

 • Přihlášení pomocí uživatelského jména + ověřovacího kódu v SMS
 • Přihlášení Bankovní identitou (Bank ID)
 • Přihlášení certifikátem
 • Přihlášení Identitou občana

Jak probíhá elektronická registrace:

 • Přejděte na průvodce registrací. Průvodce registrací shrnuje všechny možnosti, jak se lze do E-přepážky přihlašovat a registrovat.

Jak se přihlásit

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"
 • pokud máte Identitu občana (též "Národní identitní autorita"), zvolte "Přihlásit Identitou občana"

Všem pojištěncům doporučujeme: Pokud nemáte Identitu občana, využijte registraci s přístupem přes SMS kód - lze se přihlásit z kteréhokoliv počítače, nepotřebujete certifikát.

Všechny SMS kódy jsou zasílány zcela bezplatně.

Jaké funkce mají pojištěnci k dispozici

Registrace plátců a firem

Plátci mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).

Pro registraci budete potřebovat standardní dokumenty:

 • občanský průkaz
 • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • pokud nejste majitelem firmy nebo statutárním zástupcem, bude potřebovat plnou moc podepsanou statutárním zástupcem

Pokud jste již registrováni v portálu ZP a chcete pouze komunikovat s naší pojišťovnou, stačí navštívit některou z poboček ČPZP, nebo doručit plnou moc na adresu:

Oddělení správy aplikací
Anglická 82/26
Praha 2
120 00

Přehled vzorů všech plných mocí portálu ZP naleznete na stránce portálu ZP. Pokud navštívíte některou z našich poboček, připravte si prosím své číslo klienta Elektronické přepážky (naleznete jej po přihlášení do Elektronické přepážky, na úvodní stránce jako položku "Klient").

Můžete také požádat o oprávnění elektronicky - po přihlášení do Elektronické přepážky ČPZP (menu Servis->Přehled oprávnění). V tomto případě bude Českou poštou doručen statutárnímu zástupci firmy do vlastních rukou dopis, obsahující aktivační kód. Stačí, pokud vám jej zástupce firmy předá a vy jej podle v dopise uvedeného návodu vložíte.

Jak se přihlásit SMS kódem

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"

Přehled funkcí pro zaměstnavatele (plátce)

Hromadné oznámení zaměstnavatele splnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele, hlášení změn o jeho zaměstnancích
Přehled o platbě pojistného splnění zákonné povinnosti hlásit celkovou sumu platby na zdravotní pojištění za zaměstnance
Žádost o seznam zaměstnanců generování aktuálního seznamu zaměstnanců přihlášených k ČPZP
Vyúčtování pojistného, případného penále přehled předpisů pojistného (hlášení), popřípadě penále, které jste měli zaplatit a také platby pojistného, případně penále, které jste zaplatili

Registrace zdravotnických zařízení

Zdravotnická zařízení mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).

Pro registraci budete potřebovat standardní dokumenty:

 • občanský průkaz
 • zřizovací listinu zařízení nebo alternativní doklad

Pokud jste již registrováni v portálu ZP a chcete pouze komunikovat s naší pojišťovnou, stačí navštívit některou z poboček ČPZP, nebo doručit plnou moc na adresu:

Oddělení správy aplikací
Anglická 82/26
Praha 2
120 00

Přehled vzorů všech plných mocí portálu ZP naleznete na stránce portálu ZP. Pokud navštívíte některou z našich poboček, připravte si prosím své číslo klienta Elektronické přepážky (naleznete jej po přihlášení do Elektronické přepážky, na úvodní stránce jako položku "Klient").

Můžete také požádat o oprávnění elektronicky - po přihlášení do Elektronické přepážky ČPZP (menu Servis->Přehled oprávnění). V tomto případě bude Českou poštou doručen statutárnímu zástupci firmy, do vlastních rukou dopis, obsahující aktivační kód. Stačí, pokud vám jej zástupce firmy předá a vy jej podle v dopise uvedeného návodu vložíte.

Jak se přihlásit SMS kódem

 • abyste se mohli přihlásit, musíte být v Elektronické přepážce již registrováni
 • pokud jste registrováni pro přístup přes SMS kód, vyplňte své přihlašovací jméno, klikněte na tlačítko "Odeslat SMS", počkejte na doručení SMS kódu (bude vám doručen zdarma). SMS kód poté vložte do nově zobrazeného políčka a kliknete na tlačítko "Přihlásit"
 • pokud máte přístup prostřednictvím platného certifikátu, stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit autorizovaným certifikátem"

Přehled funkcí pro zdravotnická zařízení

Profil zdravotnického zařízení možnost zadat ordinační hodiny a zástup, zapsat adresu provozoven
Odeslání vyúčtování vyúčtování péče, možnost odeslat dávky a faktury
Odeslání registračních lístků možnost odeslat registrační lístky pojištěnců pro kapitaci
Prohlížení faktur prohlížení faktur, které jste zaslali na pojišťovnu, protokol o zpracování i protokol o chybách
Prohlížení plateb prohlížení plateb, které pojišťovna provedla na váš účet
Prohlížení vyúčtování za období sestava pololetního vyúčtování zdravotní péče
Prohlížení klientely prohlížení registrovaných pojištěnců, registrovaných u PL
Karta života vyhledávání pojištěnců se založenou KŽ a možnost její verifikace
Funkce DIKAP sledování nákladovosti klientely PL a jejich statistika
Prohlížení ZULP prohlížení ZULP, které jste vykázali
Funkce SIP zobrazení dat o zdrav. péči registrovaných pojištěnců a zdravotnických zařízení o ně pečujících, slouží pro PL zapojených do Projektu SIP