Vaše osobní údaje chráníme, proto je pro registraci do E-přepážky ČPZP a následné přidělení přístupu na pojištěnce (oprávnění) nutné provést ověření totožnosti klienta.

Jakým způsobem nám prokážete Vaši totožnost?