Vaše osobní údaje chráníme, proto je pro registraci do E-přepážky ČPZP a následné přidělení přístupu na pojištěnce (oprávnění) nutné provést ověření totožnosti klienta.

Jakým způsobem nám prokážete Vaši totožnost?


V mobilní aplikaci vyfotím sebe a svůj občanský průkaz.

Požadujete přístup (oprávnění) do E-přepážky jen „sám na sebe“, tj. na svoje číslo pojištěnce (rodné číslo)? Máte chytrý mobilní telefon? Využijte nejrychlejší metodu a nainstalujte si aplikaci „Zdraví v mobilu“. Z menu „Pojištěnec“ nebo v dialogu po prvním spuštění zvolte funkci „Registrace do E-přepážky“. Tato funkce Vás již dalším postupem provede. Odkazy pro instalaci aplikace (a další informace o ní) najdete na cpzp.cz/aplikace/. Z aplikace vyfotografujete svůj obličej a doklad totožnosti dle pokynů. Aplikace fotografie opatří vodoznakem proti zneužití. Po ověření údajů a totožnosti na straně ČPZP, Vám bude založen účet v E-přepážce ČPZP a přístup (oprávnění) na Vaše údaje, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím zprávy do mobilního telefonu. Současně se můžete v mobilní aplikaci přihlásit a využívat funkce pro pojištěnce. Po zpracování žádosti všechny fotografie smažeme.Pomocí BankID.

Máte bankovní identitu, neboli BankID?

Pak prosím na úvodní stránce E-přepážky stiskněte tlačítko „Přihlášení pomocí BankID“ a pokračujte dle návodu, který Vám E-přepážka zobrazí.Pomocí elektronického občanského průkazu (mám eOP + čtečku) nebo pomocí NIA ID (mám z CzechPointu registrované jméno+heslo+mobilní telefon).

Máte „elektronický“ občanský průkaz, tj. občanský průkaz vydaný po 1. 7. 2018 (s čipem), aktivovanými elektronickými funkcemi a příslušnou čtečku v počítači? Nebo máte zřízený uživatelský účet Národní identitní autority (NIA ID), tedy na CzechPointu zaregistrované přihlašovací jméno + heslo + registrovaný mobilní telefon pro Národní identitní autoritu, , tedy tzv. Identitu občana? Pak prosím na úvodní stránce E-přepážky stiskněte tlačítko „Přihlásit Identitou občana“ a pokračujte dle návodu, který Vám E-přepážka zobrazí.Prosím o zaslání dopisu s aktivačním kódem (Českou poštou doporučeně do vlastních rukou).

V případě využití aktivačního kódu, Vám zašleme na adresu, kterou evidujeme pro Vaše číslo pojištěnce (rodné číslo), doporučený dopis do vlastních rukou. Ověření Vaší totožnosti provede pracovník České pošty. Dopis převezmete od doručovatele či si ho vyzvednete na poště. V dopisu najdete aktivační kód spolu s návodem, jak ho využít – kód opíšete v příslušné funkci E-přepážky a tímto krokem je proces přidělení oprávnění na Vaše rodné číslo úspěšně dokončen. Touto cestou můžete požádat i o oprávnění na děti atd. Tuto cestu využijte i v případě, že máte vydaný kvalifikovaný nebo komerční certifikát. Chcete využít tuto cestu? Pokračujte prosím dalším krokem v registraci.Preferuji osobní návštěvu na pobočce ČPZP, kde předložím příslušné doklady.

Máte pobočku ČPZP (https://cpzp.cz/pobocky) při cestě? Navštivte ji a požádejte o zřízení přístupu do E-přepážky. Budete potřebovat pouze doklad totožnosti. Pokud budete chtít zřídit přístup (oprávnění) na své děti, vezměte s sebou jejich rodné listy.