SIP popis kategorií pro praktické lékaře pro dospělé

Artróza - končetinové klouby a spondylartróza

kategorie I lékař dispenzarizuje s mírnými příznaky, na režimových opatřeních (vhodný pohybový režim) max. chondropretektiva p.o. a analgetika, záznam veden v dokumentaci, 80% pacientů je v péči PL

kategorie II lékař sleduje pacienta s manifestací nemoci, intermitentní omezení hybnosti postižených kloubů, nutná nechirurgická léčba (farmakoterapie, fyzikální terapie vč.balneoterapie, aplikace farmak i.a.), 50% pacientů je v péči PL

kategorie III pacient s manifestním postižením organizmu s trvalými potížemi, dominuje bolestivost a omezení hybnosti, deformity kloubů, chirurgická léčba v anamnéze nebo indikovaná, pacient ve sledování odborníka.

Astma bronchiale

kategorie I lékař má ve své péči pacienty, které sleduje pro lehké příznaky, pacient je bez záchvatů, farmakoterapie pouze SOS – lékař o pacientovi vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci. 80% pacientů je v péči PL

kategorie II lékař léčí pacienty, na pravidelné farmakoterapii s častějšími záchvaty, pacient v definovaných intervalech může být sledován specialistou. 50% pacientů je v péči PL

kategorie III pacient s opakovanými těžšími astmatickými záchvaty, pacient opakovaně pro nemoc hospitalizován, případně v péči specialisty pro další závažné komplikace, lékař s pomocí dat od ČPZP má aktuální přehled o čerpané péči pacienta.

Ateroskleróza

kategorie I lékař dispenzarizuje asymptomatického pacienta s prokázanou diagnózou – RTG, UZ, Ag, SKG, MRiAg, a podobně. Pacient je lékařem sledován, záznam veden v dokumentaci 80% pacientů je v péči PL

kategorie II lékař sleduje ve spolupráci s odborníkem pacienta s lehkou manifestací nemoci (angina pectoris, TIA, klaudikace), nemoc kontrolována 50% pacientů je v péči PL

kategorie III pacient s manifestním postižením organismu (IM, iCMP, ICHDK s vředy či po amputacích), pacienta s výkony na tepnách vč. endovaskulárních. Pacient může být ve sledování odborníka, praktický lékař využívá data o probíhající péči a lékových interakcích

Diabetes mellitus

kategorie I dispenzarizovaní pacienti na dietě +PAD, HbA1c < 53 mmol/mol bez komplikací – lékař o pacientovi vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci. 80% v péči PL

kategorie II lékař léčí pacienty subkompenzované, na dietě a PAD, HbA1C 53 – 59 mmol/mol, využívá kontrolních vyšetření a doporučení specialisty 50% v péči PL

kategorie III pacient nekompenzovaného, HbA1c > 59 mmol/mol, s výskytem jakékoliv orgánové komplikace, případně výskyt diabetického kómatu v anamnéze, pacienta v péči specialisty, lékař využívá informace o péči a lékových interakcích

Dyslipidemie

kategorie I lékař má ve své péči pacienty na dietě, v laboratorních výsledcích mírné odchylky od normy, v léčbě dostačují dietní opatření, vede záznamy ve zdravotnické dokumentaci, instruuje pacienta o nutnosti dodržovat opatření 80% v péči PL

kategorie II v péči lékaře jsou pacienti s větší laboratorní odchylkou od normy, v léčbě nutná farmakoterapie, dispenzarizace na úrovni praktického lékaře 50% klientely

kategorie III pacienti s velkou laboratorní odchylkou od normy, trpící velkými komplikacemi (těžší aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění), pacient v péči specialisty, lékař využívá dat o péči a farmakoterapii

Hypertenze

kategorie I lékař dispenzarizuje hypertonika bez přítomných orgánových změn, bez ohledu zda - li je na farmakoterapii, nebo na dietě – záznam vede ve zdravotnické dokumentaci, instruuje pacienta 80% v péči PL

kategorie II lékař dispenzarizuje pacienty (případně je konzultuje se specialisty), kteří mají hypertenzi a orgánovými změnami (hypertofie LK, mikroalbuminurie, vyšší kreatin, kalcifikace tepen) 50% v péči PL

kategorie III pacienti s hypertenzí, orgánovými změnami a příznaky selhávání jejich funkcí (např. levostranné srdeční selhání, ICHS, renální insuficience, CMP atd.) často v péči specialisty, lékař využívá data o péči a farmakoterapii

Chronická obstrukční plicní nemoc

kategorie I lékař sleduje pacienta s lehčími příznaky, nemoc kontrolována, záznam vede v dokumentaci 80% v péči PL

kategorie II lékař sám, nebo ve spolupráci se specialistou léčí pacienta s klinickými příznaky např. častější namáhavé dýchání, nemoc kontrolována 50% v péči PL

kategorie III pacient, u kterého jsou nutné opakované hospitalizace, výrazná respirační insuficience, cyanóza. Často ve sledování specialisty, praktický lékař využívá data o probíhající péči a lékových interakcích.

Žilní insuficience dolních končetin

kategorie I lékař dispenzarizuje pacienta s mírnými příznaky nebo pacienta po bez komplikací, dostačuje fyzikální léčba 80% v péči PL

kategorie II střední postižení s komplikacemi, konzervativní léčba (lokální či celková farmakoterapie) ve spolupráci s odborníkem, kompresivní punčochy 50% v péči PL

kategorie III těžší poškození, nutná chirurgická léčba, stavy ve sledování odborníka