Nespojovat s vředovou chorobou gastroduodena!

Kategorie:

I.kategorie - mírné obtíže nevyžadující podávání léků
II.kategorie - obtíže výraznější, dostačuje konzervativní léčba
III.kategorie - závažné obtíže, výskyt komplikací, nutná chirurgická léčba

Princip vzniku choroby:

Kvůli špatně těsnícímu svěrači mezi žaludkem a jícnem (dolní gastroesofageální svěrač) se potrava vrací z žaludku zpět do jícnu. Do jícnu se tak dostává žaludeční obsah, ale i kyselina (HCL), která může způsobit erose, krvácení, ale i trvalé poškození sliznice. S četností regurgitací se zvyšuje riziko vzniku nádoru jícnu.
Jde tedy o nedostatečně funkční dolní gastroesofageální svěrač, který se anatomicky nalézá v úrovni bránice.
K uzavření dolního jícnového svěrače napomáhá i průchod bránicí. V oblasti nad svěračem může někdy vzniknout (vlivem erozivních a vazivových změn) hiátová hernie. Dolní jícnový svěrač je pak nad hernií a tvoří vlastně strop hernie.
Únik žaludečního obsahu a kyseliny do jícnu vede k narušení stěny jícnu. Tento stav pacient vnímá jako subjektivní pocit pálení až řezání za sternem - lidově "pálení žáhy". Někdy dochází i k zvracení, bolesti na hrudníku imitující koronární příhodu apod.
Závažnějšími příznaky jsou pak pocit váznoucího sousta za hrudní kostí nebo dokonce bolest vyvolaná polykáním sousta.

Dlouhotrvající patologický reflux způsobuje závažnější stav nazývaný refluxní choroba jícnu. Při erozi sliznice dochází i ke krvácení, pak zjišťujeme anémii. Při regurgitaci až do dutiny ústní a následné aspiraci hrozí opakované infekty dýchacích cest, riziko bronchopneumonie nebo pneumonitidy je velké. Někdy z lokálního dráždění sliznic DCD vznikají ataky kašle, ale mikroaspirace mohou vést k obrazu asthmoidní bronchitis až po typické asthma bronchiale.

Samotný výskyt refluxu (GER) neznamená ještě nemoc, neznamená poruchu. Ta je dána spíše jeho četností a intenzitou. Pokud soustavný reflux vede k onemocnění, pak mluvíme o refluxní chorobě jícnu (GERD).

Diagnostika:
 • kontinuální jícnová pH metrie, (normální pH v jícnu je neutrální)
 • sonografické vyšetření jícnu,
 • scintigrafie jícnu,
 • kontrastní RTG pasáž jícnem,
 • oesophagoskopie a gastroskopie
Výskyt u dětí

Postihuje cca 10% dětí - dle stadia dozrávání funkčních jednotek (svěračů) jícnu. Může zcela ustoupit. Gastroesofageální reflux u kojeného dítěte bývá častý, projevuje se ublinkáváním nebo zvracením po pití. Většinou malé epizody nevyžadují léčení (pokud dítě prospívá). Působí-li problémy, je možno přidávat kojenecky Carobel (0,1 - 0,3g) smíchaný s malým množstvím vody nebo mateřského mléka, může být podáván jako pasta v době kojení.
Výskyt u dospělé populace je dle statistik v EU postihuje cca 3-5% (celosvětově až 7%) dospělé populace.

Závažná je možnost iniciace Tu jícnu. Žaludeční HCl vniká pravidelně do dolní části jícnu, dochází ke změnám slizničním ve smyslu metaplazie buněk = prekarcenóza - karcinom jícnu. Ve fázi metaplazie buněk jícnu, při dalších refluxech vlivem HCL dochází k hlubším erosím sliznice jícnu a krvácení je větší (sice nejčastěji okultní ) s následnou hypochromní anémií.

Pokud je gastroesofageální reflux spojen s větším objemem kyselé tekutiny může dojít i k masivní aspiraci (kyselá aspirace do plic - množství cca 20 - 60ml = Mendelsonův syndrom) a tím k chemické pneumonitidě, která je z 90% smrtící.

Léčba je většinou konzervativní.

Podávání léků:

 • antacida
 • blokátory H2 receptorů
 • blokátory proton pumpy

K dietním opatřením patří zákaz kouření, alkoholu a kávy. Doporučována poloha v polosedě při spánku.

Někdy je nutný chirurgický zákrok - miniinvazivní chirurgie břišní:

 • laparoskopická fundoplikace a plastika jícnového hiátu pro gastroesofageální reflux a hiátové (brániční) kýly, včetně hrudních žaludků
 • reoperace po fundoplikacích a reoperace recidiv hiátových kýl
 • enukleace benigních nádorů dolního jícnu.

Otevřené (klasické) operace jícnu v této oblasti je výkon velmi náročný. Volí se při neúspěchu předchozím postupů. Tato metoda se však v praxi využívá zcela výjimečně.

Správné využití režimových opatření a farmakoterapie, případně miniinvazivní chirurgický výkon vede u velké většiny pacientů s GER k příznivému efektu.