Přehled OSVČ za rok 2022

Odeslat přehled OSVČ za jiné období

Přehled OSVČ můžete vyplnit i pokud nejste přihlášen do E-přepážky ...

Pojištěnec (rodné číslo):
Typ přehledu:

1. Identifikace pojištěnce

Titul před:
Jméno:
Příjmení:
Titul za:
Ulice:
Číslo popisné:
PSČ:
Obec:
IČO:
Pojistné zálohy platím:
Bankovní spojení:
Telefon:
Email:

2. Prohlášení pojištěnce

V roce 2022 pro mne neplatila povinnost platit hradit zálohy v měsících:
Důvod:

V roce 2022 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících:
Důvod:
RČ prvního dítěte:
RČ druhého dítěte:

3. Přiznání k dani z příjmu

Podávám daňové přiznání:
Mám daňového poradce:
Podávám daňové přiznání elektronicky:

4. Pojistné OSVČ

ř.3Daňový základ za rok 2022:
ř.4Počet měsíců OSVČ v 2022:
ř.5Z ř.4 měsíce, kdy byla OSVČ pojištěna u ČPZP:

ř.6Počet měsíců ve kterých platil min. vyměř. základ:

ř.919 455,50 * ř.6:
ř.14Vyměřovací základ OSVČ:
ř.16Pojistné za rok 2022:

5. Přeplatek (Doplatek)

ř.41Úhrn zaplacených záloh:
ř.43Přeplatek (doplatek):
Přeplatek:
ve výši:
na číslo účtu:

6. Nová výše zálohy

ř.51Výpočet (doporučení):
Typ zálohy:
Nová výše zálohy:

7. Datum vyplnění

Vyplněno dne: 28.05.2024

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím ČPZP všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

ČPZP je oprávněna zasílat mi informace o nových službách a produktech týkajících se činnosti ČPZP a činností souvisejících.