Záznam o dlouhodobém pobytu v cizině

Po dobu dlouhodobého pobytu v cizině (pobyt musí být delší než 6 měsíců) není osoba s trvalým pobytem v ČR povinna platit pojistné zdravotní pojišťovně, pokud o tomto pobytu učiní před odjezdem písemné prohlášení a je po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěna (podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb). Současně tato osoba musí splňovat podmínky uvedené v Prohlášení pojištěnce.

V případě, že Vám bude oznámena chyba v detailu schránky klienta „CHYBA: Nedodržena lhůta mezi DP k datu DD.MM.RR Váš požadavek NEBYL předán do systému“, musíte zadat do Záznamu o dlouhodobém pobytu v cizině, do kolonky „Datum od“ takové datum,  které bude odpovídat podmínce v Prohlášení pojištěnce, že dlouhodobý pobyt začíná nejdříve po uplynutí 2 celých