Vyúčtování pojistného a případného penále

Vyúčtování pojistného a penále Vám bude zasláno do schránky klienta.

Vyúčtování pojistného a penále je vždy vyhotoveno k aktuálnímu datu.

Vyúčtování pojistného a penále obsahuje přehled předpisů pojistného, popřípadě penále, které jste měli zaplatit. Dále vyúčtování pojistného a penále obsahuje platby pojistného, popřípadě penále, které jste zaplatili.

Vyúčtování pojistného a penále Vám umožňuje získat přehled o předpisech a platbách pojistného, popřípadě penále a může být využit k Vaší kontrole. V případě nesrovnalostí v údajích se můžete obrátit na ČPZP prostřednictvím e-mailu na E-podatelnu nebo telefonicky na číslo 599 090 252.