Schránka klienta

Zde najdete všechny zprávy, které Vám byly pomocí Portálu ČPZP zaslány.

Nepotřebné zprávy si můžete Archivovat. Ani archivovanou zprávu však z E-přepážky neodstraňujeme, můžete ji kdykoli opět obnovit.

Filtrování ve schránce

Subjekt - výběr dostupných subjektů – poskytovatelé zdrav.služeb (IČZ), zaměstnavatelé (IČO), pojištěnci (RČ)
Přečteno - Vše mimo Archivované, Přečtené, Nepřečtené, Archivované
Druh zprávy - plněno dynamicky podle obsahu klientovy schránky – např. poskytovatelé zdrav.služeb –Zúčtovací zpráva, zaměstnavatelé – Předání HOZ, pojištěnci – Přehled plátců pojistného
Referenční číslo - možno filtrovat ve schránce podle referenčního čísla podání (pouze číslice)