Prohlížení klientely

Aktuální klientela je zobrazována vždy až po interní uzávěrce pro Kapitační centrum, tzn. s cca měsíčním zpožděním oproti aktuálnímu datu.