Profil poskytovatele zdravotních služeb - nápověda

Upozornění pro uživatele elektronické Přílohy č.2:
Pokud jste již vyplnili a do ČPZP předali elektronickou Přílohu č. 2 (dále jen eP2) v prostředí společného Portálu ZP, nevyplňujte již ordinační hodiny na této stránce. Pokud chcete provést změnu OH, proveďte ji v eP2.

Formulář Upravit
Můžete původní OH jen upravit s novým datem platnosti od.
Součet bude proveden automaticky.

Formulář  Vložit nové ordinační hodiny
Pokud jsou vaše OH zcela odlišné od původních OH, vepište je zcela nově je formátu h:mm a doplňte datum platnosti od.
Součet bude proveden automaticky.

Poučení:
Uvedené ordinační hodiny jsou používány pro další zpracování v informační systému ČPZP a mohou být využity pro veřejný web ČPZP, jako služba pojištěncům.