Přehled přijatých plateb OSVČ

Přehled zaplacených záloh pro zpracování vyúčtování OSVČ za daný kalendářní rok.