Přehled souhlasů

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vytvořila na základě zákona 298/2011 Sb., § 43, novou službu pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Tato služba umožňuje libovolnému lékaři elektronicky prohlížet osobní účet pojištěnce, tedy veškerou péči vykázanou na pojištěnce.

Služba může nahradit tradiční půjčování lékařské dokumentace pojištěnce, kterou si vyžádá například odborný lékař. Lékaři obvykle postačí nahlédnout do osobního účtu pojištěnce - přehledu vykázané péče, aby získal dostatečný přehled o stavu pacienta - jaké léky měl v poslední době předepsány, jaké úkony byly provedeny.

V přehledu souhlasů vidíte všechny udělené aktivní i neaktivní souhlasy.

Jak může lékař vidět osobní účet pojištěnce

Lékař, který chce přistupovat na osobní účet pojištěnce, musí splňovat dva požadavky:

  • musí mít účet v Elektronické přepážce ČPZP (portálu ČPZP)
  • pojištěnec musí udělit souhlas se zpřístupněním svého účtu konkrétnímu lékaři

Pokud jsou obě podmínky splněny, pak si lékař může vyhledat v E-přepážce po přihlášení požadované údaje pojištěnce, který dal svůj souhlas.

Jak pojištěnec udělí lékaři souhlas k nahlížení do osobního účtu

Kliknutím na tlačítko "Zažádat o nový souhlas" zobrazíte formulář. V něm vyberete pojištěnce, pro kterého souhlas udělujete (buď sebe sama, nebo kteréhokoliv, pro které máte oprávnění). Do políčka "IČZ" uvedete IČZ lékaře, pro které udělujete souhlas. Lékař Vám své IČZ určitě rád sdělí.

Po odeslání formuláře se zobrazí přehled všech poskytovatelů zdravotní péče v rámci zadaného IČZ. V praxi se může pod jedním IČZ skrývat více fyzických lékařů. Ze seznamu prosím zvolte správného lékaře, kterému chcete udělit souhlas. Zatržením lékaře a potvrzení tlačítkem dole, souhlas udělíte.

Kterýkoliv dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.