Přehled oprávnění

V přehledu oprávnění vidíte aktuální stavy jednotlivých oprávnění pro kategorii:

  • pojištěnců
  • poskytovatelů zdravotních služeb
  • zaměstnavatelů

V posledním sloupci u každého oprávnění naleznete indikaci stavu:

  • Akt - aktivní oprávnění - oprávnění na subjekt, které je možné používat
  • PM - čeká se na potvrzení plné moci - indikuje stav, kdy je vyžadována plná moc, která nebyla dodána
  • N - neaktivní oprávnění - čeká se na zadání aktivačního kódu klientem Elektronické přepážky

U každé kategorie je tlačítko "Zažádat o nové oprávnění", které umožňuje odeslat novou žádost. Kliknutím na toto tlačítko například u kategorie pojištěnců, můžete zažádat o oprávnění vyplněním rodného čísla pojištěnce, na kterého žádáte zpřístupnit oprávnění.

Po odeslání žádosti (v přehledu bude tato žádost indikována symbolem N - neaktivní), bude pojištěnci odeslán doporučeně do vlastních rukou dopis s aktivačním kódem. Pokud tento kód (podle pokynů uvedených v dopise) zadáte, aktivujete oprávnění a budete mít na požadovaného pojištěnce přístup. Aktivační kód zadáte kliknutím na tlačítko "Zadat aktivační kód" v horní části obrazovky.

Konkrétní příklad:

Máte svůj účet a chcete v rámci svého účtu získat přístup na svého nezletilého syna. Požádáte o přístup v kategorii pojištěnec, vyplníte synovo rodné číslo a odešlete. Následně přijde doporučeně, do vlastních rukou zákonného zástupce aktivační kód (tedy Vám), ten zadáte podle pokynů a přístup získáte.

Stejným způsobem můžete získat přístup například na svou manželku nebo matku. V tom případě dojde aktivační kód do rukou manželky nebo matky. Osoba, která obdrží aktivační kód Vám jej musí předat, čímž stvrzuje svůj souhlas s používáním oprávnění na sebe sama. Poté aktivační kód zadáte a získáte přístup.

Pokud chcete jako účetní získat oprávnění na svou firmu, pak bude aktivační kód doručen do rukou statutárního zástupce, který Vám jej musí předat. Platí zde stejný mechanizmus, jako v předešlých případech.