Osobní účet pojištěnce

V osobním účtu pojištěnce získáte přehled o vynaložených finančních prostředcích na zdravotní služby, které Vám byly uhrazeny.

V případě nesrovnalostí v údajích, které jsou obsaženy ve Vašem osobním účtu pojištěnce, se písemně obraťte se žádostí o prošetření na adresu:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice