Odeslání vyučtování

davky2

Pro všechny čtyři varianty platí: V dávce vykázané péče mohou být vykázány pouze doklady nejdéle za jedno čtvrtletí.

(např. za období leden, únor, březen - duben je jiné čtvrtletí). 

 

1.   Máte k dispozici soubor s fakturami FDAVKA.205 (elektronický soubor dat Vaší faktury) i soubor s dávkami KDAVKA.205

         Připojit soubor s fakturami - klikněte na tlačítko Připojit soubor a vyberte soubor FDAVKA.205 na svém PC.

         Připojit soubor s dávkami - klikněte na tlačítko Připojit soubor a vyberte soubor KDAVKA.205 na svém PC.

 

2.  Máte k dispozici pouze soubor s dávkami KDAVKA.205

         Připojit soubor s dávkami -  klikněte na tlačítko Připojit soubor a vyberte soubor KDAVKA.205 na svém PC.

V dalším kroku doplníte předvyplněnou fakturu ve webovém formuláři.

Jsou přednastaveny položky:

IČZ - nelze změnit

Měsíc, Rok, Datum předání – lze změnit

Číslo faktury, Fakturovaná částka – nutno doplnit

Paušál/Kapitace – výběr z možností Výkonová/Paušál/Kapitace, pokud je zvolena možnost Paušál nebo Kapitace je nutno zadat Částku za paušál/kapitaci

 

3.  Máte k dispozici soubor s fakturami FDAVKA.205 (bez dávky)

Připojit soubor s fakturami - klikněte na tlačítko Připojit soubor a vyberte soubor FDAVKA.205 na svém PC.

 

4.  Nepřipojujete žádný soubor. Ručně ve webovém formuláři vyplníte pouze fakturu (PAUŠÁLNÍ nebo KAPITAČNÍ).

 

Pokud nechcete ověřovat příslušnost pojištěnců k pojišťovně ČPZP, zaškrtněte dané tlačítko. Pro odeslání zadaných dávek klikněte na  „Odeslat bez podpisu“.

Kliknutím na tlačítko „Zaslat bez podpisu“ dojde k odeslání vyúčtování zdravotních služeb za dané období přes portál ČPZP do informačního systému ČPZP a je zobrazeno referenční číslo, pod kterým bylo odeslání dávek uloženo a přes tlačítko „Protokol“ je možno zobrazit protokol o tomto odeslání.

Po zpracování této dávky IS ČPZP obdržíte do své schránky na portále ČPZP potvrzení o doručení dávky a její správnosti, popř. seznam chyb, které tato dávka obsahovala.

Poznámka: E-přepážka dovoluje nad rámec metodiky VZP přidat k názvu souboru libovolný prefix či postfix, doporučujeme Vám ale spíše prefixy - tedy např. "leden_kdavka.205" či "čpzp_první_kvartal_fdavka.205"