Odeslání vyúčtování antigenních testů - PSS

Tato funkce je určena pro poskytovatele sociálních služeb (PSS), kteří neposkytují zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a tedy nemají uzavřenou smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. VZP těmto poskytovatelům vystavuje nesmluvní IČZ.

Vytvořili jsme ji pro podporu PSS, kteří nemají soubor s dávkou vyúčtování ("kdavka.205"). Pokud soubor kdavka.205 máte, použijte funkci "Odeslání vyúčtování".

Tato funkce Vás provede vytvořením dávky (kdavka.205) a poté i faktury (fdavka.205).

Zadáváte pouze rodná čísla testovaných pojištěnců ČPZP (současně dojde k ověření, zda zadané RČ je pojištěncem ČPZP), data testování (může jich být pro danou osobu více - další políčko pro datum přidáte tlačítkem plus) a to, zda se jedná o zaměstnance či klienta (pokud jde o testy dodané distributorem v roce 2020), případně zda se jedná o vlastní test (po vyčerpání zásob od distributora). Již zadané údaje lze editovat stisknutím tužky na pravé straně u daného záznamu, křížkem jde celý záznam smazat.

Po vyplnění všech testovaných rodných čísel stisknete tlačítko Odeslat. Nyní vytváříte fakturu pro předešlou dávku. Stačí pouze vyplnit číslo faktury a odeslat vše stisknutím Odeslat Formulář.

V další obrazovce vidíte již vytvořenou Dávku a Fakturu. V případě, že je nahoře v červeném rámečku upozornění na chybu, je nutné ji odstranit, pokud je rámeček zelený s textem „Dávky neobsahují chyby“ pokračujte stisknutím Závazně odeslat dávky.

V tuto chvíli jste předali vyúčtování antigenních testů do ČPZP.

Dále obvykle po uplynutí 20 – 30 dnů od odeslání faktury naleznete v E-přepážce v menu: Poskytovatelé zdr. služeb / Schránka PZS zúčtovací zprávu (neboli Protokol o zpracování faktury za zdravotní péči). O vložení zúčtovací zprávy do Schránky PZS budete také upozorněni emailem.