Odeslání registračních lístků

Odeslání registračních lístků (informace pro PL, PLDD, gynekology a stomatology):

Dávku typu 80 – Registrace nových pojištěnců je nutno vždy zasílat samostatně přes sekci „Poskytovatelé zdr. služeb – Odeslání registračních lístků“.

Zvolte způsob odeslání:

  • připojení a odeslání KDAVKY s novými registracemi
  • ruční zadání registračních lístků

Protokol o odeslání registračních lístků s referenčním číslem bude uložen do vaší schránky klienta.

Způsob zpracování nových registrací si můžete zkontrolovat v Protokolu o zpracování faktury za zdravotní péči v patřičném měsíci.

I nadále zůstává Poskytovateli zdr. služeb povinnost evidovat originály registračních lístků.