Odeslaní lázeňských návrhů

Soubor s dávkami - zde připojte soubor s dávkami lázeňských návrhů předávaných ČPZP ke schválení. Soubor je požadován ve formátu definovaném Datovým rozhraním VZP - Předání návrhu od navrhujícího lékaře do pojišťovny - forma ASCII datového rozhraní.

Soubor s přílohou (*.zip) – zde připojte přílohy k lázeňským návrhům, předávaným ve výše uvedeném souboru, pokud je předáváte jako externí soubory. Tyto přílohy musí být sbalené v jednom souboru typu zip. V přiloženém zip souboru je možno předat typy souborů definované v aktuálním DR VZP.

Kliknutím na tlačítko „Závazně odeslat“ dojde k odeslání lázeňských návrhů přes portál ČPZP do informačního systému ČPZP a je zobrazeno referenční číslo, pod kterým bylo podání lázeňských návrhů uloženo.

Po odeslání lázeňských návrhů do IS ČPZP obdržíte do své schránky na portále ČPZP potvrzení o odeslání podání lázeňských návrhů a jeho správnosti, popř. seznam chyb, které toto podání obsahovalo.

Jednou denně jsou vámi předané lázeňské návrhy, které byly zpracovány IS ČPZP a posouzeny revizním lékařem, odeslány jako zpráva do vaší schránky. Tato zpráva obsahuje protokol o stavu zpracování lázeňských návrhů a soubor typu kdavka ve formátu Datového rozhraní VZP - Odpověď pojišťovny navrhujícímu lékaři - forma ASCII datového rozhraní.