Přehled platných bankovních účtů

Stránka zobrazuje seznam všech platných bankovních účtů (dále jen BÚ, či „účet“), které ČPZP pro daného pojištěnce vede. Dále umožňuje přidat další účet a nastavit výchozí účet. Není možno editovat dříve uložené účty - pouze je možné nastavit, který účet je veden jako výchozí. Staršímu účtu můžete případně ukončit platnost (křížkem) a poté navést nový.

Je-li pojištěnec nezletilým dítětem, pak jsou platby směrovány na účet zákonného zástupce (Typ BÚ - Pojištěnec). Evidence BÚ u nezletilých tedy postrádá smysl.

Je-li pojištenec nesvéprávnou osobou, pak jsou platby směrovány na účet zákonného zástupce (Typ BÚ – Nesvéprávná osoba). BÚ za účelem úhrad nesvéprávným osobám
není možno spravovat v E-přepážce. Zákonný zástupce se musí z důvodu ověření nesvéprávnosti obrátit na kontaktní místo ČPZP. Účty nesvéprávné osoby, které byly navedeny na kontaktním místě ČPZP, jsou v E-přepážce pouze zobrazeny, ale needitovatelné.