Elektronická podatelna ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna provozuje Elektronickou podatelnu na adrese: posta@cpzp.cz.

Oznámení, která vedou ke změně údajů klienta (pojištěnec, zaměstnavatel, zdravotní zařízení), musí být opatřena elektronickým podpisem, jinak na ně bude pohlíženo jako na neplatné. Běžnou korespondenci (např. dotazy, žádosti) je možné posílat bez elektronického podpisu (tzn. bez ověření identity odesílatele).

Základní vlastnosti Elektronické podatelny:

 • Elektronická podatelna doručuje a odesílá dokumenty v elektronické formě.
 • Uznáváme elektronický podpis.
 • Ve smyslu zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, je přijímán Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
 • V současné době uznáváme také komerční certifikáty. Viz seznam námi uznávaných certifikačních autorit.
 • Dokumenty jsou přijímány jako příloha e-mailu ve formátech: .doc, .xls, .pdf, .txt, .rtf, .htm, .html, .jpg. V předmětu a těle zprávy se uvádějí doplňující informace.
 • Potvrzení o přijetí zprávy obsahuje jednací číslo zprávy, datum a čas, informaci o elektronickém podpisu a šifrování a odkaz na stránku, na které je možno sledovat stav žádosti.
 • Pro Zaručený elektronický podpis musíte mít vlastní certifikát.
 • Pro šifrování je nutné navíc nainstalovat certifikát s veřejným klíčem elektronické podatelny ČPZP.

Podatelna ČPZP získala atest na shodu s požadavky Standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu, verze 016/01.01.

Chcete s námi komunikovat pravidelně, doporučujeme komunikaci s ČPZP prostřednictvím Elektronické přepážky, která Vám umožňuje pohodlně a přehledně získávat informace, provádět změny nebo zasílat údaje a data.

Podrobnější informace naleznete v popisu Elektronické podatelny..

Popis Elektronické podatelny ČPZP

Status podatelny

ČPZP provozuje podatelnu pro příjem a odesílání dokumentů v elektronické formě na adrese: posta@cpzp.cz

Elektronická podatelna je místem pro centrální příjem a prvotní manipulaci s elektronickými písemnostmi a doručuje tyto písemnosti příslušným útvarům nebo pracovníkům pojišťovny. Elektronická podatelna je rozšířením a doplněním funkcí stávající podatelny a je začleněna do Organizačního řádu ČPZP.

Elektronická podatelna vede knihy přijaté a odeslané pošty, přijatá pošta je dále členěna na neověřenou a ověřenou poštu podle toho, zda je dokument podepsán.

Knihy vedené podatelnou:

 • Kniha přijaté ověřené pošty, pro zprávy podepsané elektronickým podpisem.
 • Kniha přijaté neověřené pošty, pro ostatní zprávy.
 • Kniha odeslané pošty.

Dokumenty v elektronické formě

Dokumenty jsou přijímány jako příloha e-mailu na adresu posta@cpzp.cz a mohou být v běžných formátech.

Seznam povolených typů souborů:

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),
*.doc/docx (dokument MS Word),
*.xls/xlsx (dokument MS Excel),
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF),
*.txt (prostý text),
*.jpg/jpeg/png/tif/tiff (obrázky),
*.fo/zfo (602 Form Filler)

*.cer/.der (veřejný klíč certifikátu uživatele – typicky k zavedení do Portálu ČPZP/Portálu ZP)

*.zip (ZIP archiv – vhodný pro více souborů – zip archiv smí ale obsahovat jen soubory výše povolených přípon)

 

Předmět a tělo zprávy e-mailu se využívá pro odvolací údaje a doplňující informace, jako např. identifikační údaje odesílatele (jméno, IČ nebo IČZ), komu je zpráva určena a čeho se týká.

Zdravotnickým zařízením nebo zaměstnavatelům doporučujeme uvést pro rychlé vyřízení v předmětu zprávy na počátku označení "IČZ" (příp. "ICZ") nebo "IČ" a pak vlastní číslo IČZ nebo IČ a dále vlastní předmět zprávy.

Při obecném použití doporučujeme uvést v předmětu nebo těle e-mailu osobu nebo útvar, které je určena zpráva, a případně odvolací údaje.

Potvrzení o přijetí zprávy, sledování stavu žádosti

Potvrzení o přijetí zprávy bude odesílateli automaticky zasláno po doručení zprávy na Elektronickou podatelnu; obsahuje mimo jiné údaje jednací číslo, které určí podatelna, např. ve tvaru: eCPZP/PN/03/233 nebo eCPZP/PO/03/78; kde PN označuje přijatou neověřenou poštu, PO označuje přijatou ověřenou poštu, 03 je rok a 233 nebo 78 pořadové číslo zprávy. Příklad potvrzení:


Vaše zpráva
Od: novak.jan@blackcorp.cz
Komu: posta@cpzp.cz
Předmět: Registrace pojištěnce
byla přijata dne: 20.11.2009 15:07
pod jednacím číslem: eCPZP/PO/03/1178

Pokud je zpráva elektronicky podepsána Zaručeným elektronickým podpisem nebo Zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, pak je ještě připojeno:


Zpráva je elektronicky podepsána certifikátem:
CN=Jan Novak, C=CZ; Email=novak.jan@blackcorp.cz, Serial=4127
Vystavil: I.CA - Qualified root certificate (kvalifikovaný certifikát poskytovatele) - PSEUDONYM

Příklad pro kvalifikovaný certifikát od I.CA. Pokud je zpráva šifrována, tak je ještě navíc připojeno:


Zpráva je šifrována.
Šifrovací algoritmus: des-ede3-cbc

Poslední řádek potvrzení o přijetí zprávy obsahuje odkaz pro sledování stavu Vaší žádosti: (příklad)


Stav Vaší žádosti můžete sledovat na adrese https://posta.cpzp.cz/public/stav.php?id=119264f5c6f58235ef393b111378d275

Na této adrese můžete najít aktuální stav Vaší žádosti. Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí údaje o žádosti (Jednací číslo, Od, Komu, Předmět, Datum přijetí) a stav žádosti, kdo ji vyřizuje (včetně e-mailu) a od kterého data a hodiny.

Příklad:


Jednací číslo:eCPZP/PN/09/1178
Od: novak.jan@blackcorp.cz
Komu:posta@cpzp.cz
Předmět: Registrace pojištěnce
Přijata: 20.11.2009 15:07

Informace o stavu žádosti
Stav: Žádost byla přeposlána
Vyřizuje: j.novakova@cpzp.cz
Od:21.11.2009 09:13

Šifrování zpráv

Pro šifrování je nutné nainstalovat certifikát s veřejným klíčem Elektronické podatelny ČPZP Instalace certifikátu Elektronické podatelny ČPZP. Zvolte Otevřít pro stažení certifikátu a pak Nainstalovat.

Veřejný klíč Elektronické podatelny ČPZP

V případě, že chcete s E-podatelnou komunikovat šifrovaně, nainstalujte si certifikát s veřejným klíčem elektronické podatelny ČPZP. Pro produkty MS Outlook a Outlook Express je nejvhodnější použít certifikát ve formátu PKCS7.

Nynější certifikát E-podatelny má platnost 14. 4. 2010 - 14. 4. 2011.

certifikát ve formátu PKCS#7

certifikát ve formátu DER

certifikát ve formátu PEM

certifikát ve formátu TXT