Elektronická podatelna ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna provozuje Elektronickou podatelnu na adrese: posta@cpzp.cz.

Chcete-li s námi komunikovat pravidelně, doporučujeme komunikaci s ČPZP prostřednictvím Elektronické přepážky, která Vám umožňuje pohodlně a přehledně získávat informace, provádět změny nebo zasílat údaje a data.

Zdravotnickým zařízením nebo zaměstnavatelům doporučujeme uvést pro rychlé vyřízení v předmětu zprávy na počátku označení "IČZ" (příp. "ICZ") nebo "IČ" a pak vlastní číslo IČZ nebo IČ a dále vlastní předmět zprávy.

Při obecném použití doporučujeme uvést v předmětu nebo těle e-mailu osobu nebo útvar, které je určena zpráva, a případně odvolací údaje.

Přijímáme tyto typy souborů:

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),
*.doc/docx (dokument MS Word),
*.xls/xlsx (dokument MS Excel),
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF),
*.txt (prostý text),
*.jpg/jpeg/png/tif/tiff (obrázky),
*.fo/zfo (602 Form Filler)
*.cer/.der (veřejný klíč certifikátu uživatele – typicky k zavedení do Portálu ČPZP/Portálu ZP)
*.zip (ZIP archiv – vhodný pro více souborů – zip archiv smí ale obsahovat jen soubory výše povolených přípon)

Přijetí podání a odpověď

Po odeslání zprávy na posta@cpzp.cz obdržíte tři typy zpráv:

  1. Přijetí elektronického podání – oznámení, že podání bylo přijato.
  2. Oznámení o předání k vyřízení – dozvíte se, kdy a kam bylo podání předáno a také číslo jednací. Tento typ zprávy můžete dostat vícekrát.
  3. Samotná odpověď na podání.

První dva typy zprávy zasílá automat, proto na ně prosím neodpovídejte.